bị cận có làm tiếp viên hàng không được không

Giảm giá cho các sản phẩm sau