Điểm chuẩn 2020

Giảm giá cho các sản phẩm sau

ĐIỂM CHUẨN 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 2020

ĐIỂM CHUẨN 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1. Đại học Ngân hàng TP HCM: 15,56-22,8
2. Đại học Bách khoa Hà Nội: 20-27,42
3. Đại học Giao thông Vận tải TP HCM: 14-23,1
4 Học viện Kỹ thuật quân sự: 22,35-26,35
5. Học viện Quân y: 22,1-26,65
6. Học viện Khoa học quân sự: 18,64-27,09
7. Học viện Biên phòng: 16,25-26,75
8. Học viện Hậu cần: 21,85-26,35
9. Học viện Phòng không - Không quân: 15,05-23,55
10. Học viện Hải quân: 21-21,7
11. Trường Sĩ quan chính trị: 20,75-26,5
12. Trường Sĩ quan lục quân 1: 22,3