Các ngành của trường đại học kinh tế TP.HCM

Học ngành nào
Ngành Kinh tế

 • Kinh tế học ứng dụng
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế kế hoạch và đầu tư
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Thẩm định giá
 • Bất động sản

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Quản trị
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị khởi nghiệp
 • Quản trị bệnh viện

​Ngành Kinh doanh quốc tế

 • Kinh doanh quốc tế
 • Ngoại thương

Ngành Marketing

​Ngành Kinh doanh thương mại

​Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

 • Quản trị lữ hành

Ngành Quản trị khách sạn

 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Ngành Kế toán

 • Kế toán công
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kiểm toán

Ngành Ngôn ngữ Anh

 • Tiếng Anh thương mại
Ngành Tài chính – Ngân hàng

 • Tài chính công
 • Thuế
 • Tài chính
 • Thuế trong kinh doanh
 • Quản trị hải quan – ngoại thương
 • Ngân hàng đầu tư
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm
 • Đầu tư tài chính
 • Ngân hàng
 • Thị trường chứng khoán

Ngành Toán kinh tế

 • Toán tài chính
 • Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

Ngành Thống kê kinh tế

 • Thống kê kinh doanh

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

 • Hệ thống thông tin kinh doanh
 • Thương mại điện tử
 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Ngành Kỹ thuật phần mềm

 • Công nghệ phần mềm

Ngành Luật

 • Luật kinh doanh
 • Luật Kinh doanh quốc tế

Ngành Quản lý công

 • Quản lý công
Phương pháp định hướng nghệ nghiệp Holland:  Trắc nghiệm ngành nghề phù hợp với bạn