Độ dài mới cho Title và Description cho Google SEO

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Submitted by sadmin on Tue, 09/26/2017 - 08:46

Nếu bạn chưa đưa Title & Description vào mục yêu thích của bạn khi làm SEO thì đây là cơ hội để cập nhật.

Titles

Độ dài mới cho Title là 70-71 ký tự, phụ thuộc bào độ dài của từ sẽ bị cắt bỏ sau đó.

Đây là ví dụ cho kết quả hiển thị 70 ký tự

title 70 characers - độ dài tiêu đề trong SEO

Và đây là kết quả cho 71

Độ dài tiêu đề trong SEO

Descriptions

Descriptions đã tăng khoảng 16-20 ký tự trên một hàng. Độ dài mới cho mỗi hàng là 100 ký tự. Tuy nhiên Google vẫn cắt bỏ một số cho các kết quả tìm kiếm.

Điều này có nghĩa là mô tả tổng thể chỉ hiển thị 150-160 ký tự ngay bây giờ cho một đoạn mã thông thường 2 dòng. Vì vậy, đây là cách hiện tại chúng xuất hiện

Description in search result 2 lines

Một số kết quả trả ra 3 dòng

Description in search result 3 lines

Length for Titles & Descriptions in the Google Search Results

SEARCH RESULT AREA

SIZE

Title Tag in Characters

71 Characters

Title Tag in Pixels (Most Accurate)

600 Pixels

Description in Characters

100 Characters

Description in Pixels

1200 Pixels

Các mục liên quan

  • meta title là gì
  • title tag là gì
  • title seo length
  • meta description
  • meta description bao nhiêu ký tự
  • maximum meta title
  • check meta description length
  • meta description max length

Facebook comments