Học ngành quản lý giáo dục ra trường làm gì

Học ngành nào

Ngành Quản lý Giáo dục: Toàn bộ thông tin cần biết

1. Quản lý giáo dục là gì?

Ngành Quản lý Giáo dục là ngành học nghiên cứu về các nguyên tắc, phương pháp, kỹ thuật quản lý giáo dục, bao gồm các hoạt động như:

 • Lập kế hoạch giáo dục
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục
 • Quản lý tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất trong giáo dục
 • Nghiên cứu khoa học giáo dục

2. Mục tiêu đào tạo

Ngành Quản lý Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để:

 • Quản lý hiệu quả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học
 • Thực hiện các chính sách giáo dục của nhà nước
 • Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
 • Đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế

3. Ngành quản lý giáo dục học những gì

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục bao gồm các môn học chính như:

 • Lý luận giáo dục
 • Quản lý giáo dục
 • Kinh tế giáo dục
 • Công nghệ thông tin trong giáo dục
 • Luật giáo dục
 • Tâm lý giáo dục
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
 • Quản lý tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất trong giáo dục
 • Quản lý chất lượng giáo dục
 • Quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, đại học
 • Quản lý giáo dục nghề nghiệp
 • Quản lý giáo dục đặc biệt

4. Ngành quản lý giáo dục có dễ xin việc?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Giáo dục có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Hiệu trưởng, Hiệu phó các cơ sở giáo dục
 • Trưởng phòng, Trưởng ban các cơ quan quản lý giáo dục
 • Giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm
 • Chuyên viên các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Cán bộ quản lý giáo dục các cấp

5. Quản lý giáo dục học trường nào Tp.HCM

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

 • Điểm chuẩn: 22 – 24 điểm (theo điểm chuẩn năm 2023)
 • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục tại HCMUE được thiết kế theo chuẩn quốc gia, cập nhật xu hướng giáo dục hiện đại, chú trọng phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.
 • Cơ sở vật chất: Trường có cơ sở vật chất hiện đại, thư viện phong phú, phòng học đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
 • Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Giáo dục tại HCMUE có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, các cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trường Đại học Sài Gòn

 • Điểm chuẩn: 18 – 20 điểm (theo điểm chuẩn năm 2023)
 • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục tại SG được thiết kế theo chuẩn quốc gia, chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.
 • Cơ sở vật chất: Trường có cơ sở vật chất hiện đại, thư viện phong phú, phòng học đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
 • Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Giáo dục tại SG có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, các cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trường Đại học Kinh tế – Luật

 • Điểm chuẩn: 17 – 19 điểm (theo điểm chuẩn năm 2023)
 • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục tại UEL được thiết kế theo chuẩn quốc gia, chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.
 • Cơ sở vật chất: Trường có cơ sở vật chất hiện đại, thư viện phong phú, phòng học đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
 • Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Giáo dục tại UEL có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, các cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trường Đại học Hồng Bàng

 • Điểm chuẩn: 16 – 18 điểm (theo điểm chuẩn năm 2023)
 • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục tại HB được thiết kế theo chuẩn quốc gia, chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.
 • Cơ sở vật chất: Trường có cơ sở vật chất hiện đại, thư viện phong phú, phòng học đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
 • Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Giáo dục tại HB có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, các cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Lưu ý:

 • Bảng xếp hạng và điểm chuẩn có thể thay đổi theo từng năm.
 • Lựa chọn trường đại học phù hợp phụ thuộc vào năng lực học tập, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi cá nhân.