Ngành quản trị chất lượng là gì?

Học ngành nào

Ngành Quản trị chất lượng là gì?

Ngành Quản trị chất lượng là ngành học tập trung vào việc hệ thống hóa, quản lý và cải tiến các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Ngành học này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về:

 • Hệ thống quản lý chất lượng: Bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, v.v.
 • Quản lý quy trình: Xác định, phân tích và cải tiến các quy trình hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Kiểm soát chất lượng: Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật để kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
 • Cải tiến chất lượng: Áp dụng các công cụ và kỹ thuật để cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
 • Thống kê và phân tích dữ liệu: Thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định cải tiến chất lượng.

Mục tiêu đào tạo:

 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực quản trị chất lượng.
 • Đào tạo sinh viên có khả năng xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Giúp sinh viên có khả năng cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên quản trị chất lượng: Làm việc trong các phòng ban quản lý chất lượng của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Giám đốc chất lượng: Trách nhiệm quản lý hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán viên chất lượng: Thực hiện đánh giá, kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
 • Chuyên viên tư vấn: Tư vấn cho doanh nghiệp về xây dựng, triển khai và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Ngành Quản trị chất lượng phù hợp với ai?

 • Sinh viên yêu thích lĩnh vực quản lý: Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và tổ chức công việc.
 • Sinh viên có tính cẩn thận, tỉ mỉ: Có khả năng làm việc chi tiết và tuân thủ quy trình.
 • Sinh viên có khả năng giao tiếp tốt: Có khả năng trình bày, thuyết trình và làm việc nhóm.

Tóm lại, ngành Quản trị chất lượng là một ngành học quan trọng và có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Ngành học này phù hợp với những sinh viên yêu thích lĩnh vực quản lý, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Lưu ý:

 • Ngành Quản trị chất lượng có tên gọi khác nhau tại các trường đại học như: Quản lý chất lượngKỹ thuật chất lượngCông nghệ chất lượng, v.v.
 • Nội dung đào tạo của ngành Quản trị chất lượng có thể thay đổi tùy theo định hướng của từng trường đại học.

Bạn nên tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh của các trường đại học trước khi lựa chọn ngành học này.