Nhóm ngành kinh tế gồm những ngành nào

Học ngành nào

Nhóm ngành kinh tế là một nhóm ngành rộng lớn bao gồm nhiều ngành học khác nhau, cụ thể như sau:

1. Kinh tế:

 • Ngành Kinh tế là ngành học nghiên cứu về các quy luật vận động của nền kinh tế, bao gồm các vấn đề như:

  • Sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng
  • Thị trường, giá cả
  • Tăng trưởng kinh tế
  • Phát triển kinh tế
 • Ngành Kinh tế cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích các vấn đề kinh tế, đánh giá tác động của các chính sách kinh tế, và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề kinh tế.

2. Kinh tế học ứng dụng:

 • Ngành Kinh tế học ứng dụng là ngành học áp dụng các nguyên lý và lý thuyết kinh tế vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể, bao gồm các vấn đề như:

  • Phân tích thị trường
  • Dự án đầu tư
  • Quản lý tài chính
 • Ngành Kinh tế học ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các nguyên lý kinh tế vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề kinh tế trong các doanh nghiệp, tổ chức, và chính phủ.

3. Kinh tế chính trị:

 • Ngành Kinh tế chính trị là ngành học nghiên cứu về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, bao gồm các vấn đề như:

  • Hệ thống kinh tế
  • Chính sách kinh tế
  • Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế
 • Ngành Kinh tế chính trị cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích các vấn đề kinh tế từ góc độ chính trị, đánh giá tác động của các chính sách kinh tế đối với xã hội, và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề kinh tế – chính trị.

4. Kinh tế đầu tư:

 • Ngành Kinh tế đầu tư là ngành học nghiên cứu về các hoạt động đầu tư, bao gồm các vấn đề như:

  • Phân tích dự án đầu tư
  • Quản lý danh mục đầu tư
  • Thị trường tài chính
 • Ngành Kinh tế đầu tư cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá các dự án đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, và tham gia vào thị trường tài chính.

5. Quản lý kinh tế:

 • Ngành Quản lý kinh tế là ngành học nghiên cứu về các nguyên tắc và phương pháp quản lý các hoạt động kinh tế trong các doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm các vấn đề như:

  • Lập kế hoạch
  • Tổ chức
  • Chỉ đạo
  • Kiểm soát …
 • Ngành Quản lý kinh tế cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các hoạt động kinh tế một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức.

6. Kinh doanh quốc tế:

 • Ngành Kinh doanh quốc tế là ngành học nghiên cứu về các hoạt động kinh doanh giữa các quốc gia, bao gồm các vấn đề như:

  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  • Marketing quốc tế
 • Ngành Kinh doanh quốc tế cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế, giúp doanh nghiệp, tổ chức hội nhập vào thị trường quốc tế.

7. Tài chính – Ngân hàng:

 • Ngành Tài chính – Ngân hàng là ngành học nghiên cứu về các hoạt động tài chính và ngân hàng, bao gồm các vấn đề như:

  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
  • Thị trường tài chính
  • Ngân hàng
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, …

8. Kế toán – Kiểm toán:

 • Ngành Kế toán – Kiểm toán là ngành học nghiên cứu về hệ thống kế toán và kiểm toán trong các doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm các vấn đề như:

  • Kế toán tài chính
  • Kế toán quản trị
  • Kiểm toán nội bộ
  • Kiểm toán độc lập …
 • Ngành Kế toán – Kiểm toán cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, …

9. Marketing:

 • Ngành Marketing là ngành học nghiên cứu về các hoạt động marketing, bao gồm các vấn đề như:

  • Phân tích thị trường
  • Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu
  • Xây dựng chiến lược marketing
  • Quảng cáo
 • Ngành Marketing cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực marketing, quảng cáo, bán hàng, …

10. Quản trị khách sạn:

 • Ngành Quản trị khách sạn là ngành học nghiên cứu về các nguyên tắc và phương pháp quản lý các hoạt động trong ngành khách sạn, bao gồm các vấn đề như:

  • Lễ tân
  • Buồng phòng
  • Ẩm thực
 • Ngành Quản trị khách sạn cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực quản lý khách sạn, nhà hàng, du lịch, …

11. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:

 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học nghiên cứu về các nguyên tắc và phương pháp quản lý các hoạt động trong ngành du lịch, bao gồm các vấn đề như:

  • Thiết kế tour du lịch
  • Kinh doanh du lịch
  • Hướng dẫn viên du lịch …
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, hàng không, …

12. Quản trị công:

 • Ngành Quản trị công là ngành học nghiên cứu về các nguyên tắc và phương pháp quản lý các hoạt động trong khu vực nhà nước, bao gồm các vấn đề như:

  • Chính sách công
  • Quản lý hành chính nhà nước
 • Ngành Quản trị công cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, …

Ngoài các ngành học trên, nhóm ngành kinh tế còn có thể bao gồm các ngành học khác như:

 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Thương mại điện tử
 • Kinh tế số

Lựa chọn ngành học phù hợp:

 • Việc lựa chọn ngành học phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

  • Sở thích và năng lực của bản thân
  • Nhu cầu của thị trường lao động
  • Định hướng nghề nghiệp
 • Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên trước khi lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân.

Tham khảo thêm thông tin:

 • Website của các trường đại học kinh tế
 • Các trang web tuyển sinh
 • Các diễn đàn nghề nghiệp

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhóm ngành kinh tế và lựa chọn được ngành học phù hợp cho bản thân.